Hopp til hovedinnhold
Kommunikasjon og kultur

Velkommen!

Nettstedet har samme struktur som læreboka. Du finner stoff knyttet til hvert kapittel i menyen øverst til venstre. 

Den reviderte læreplanen er nå publisert og den trer i kraft i august 2022 for KK2 og KK3.

For KK1 er det oppstart august 2021. 

Nye opplegg: Flere nye undervisningsopplegg og større og mindre oppgaver og aktivitetsforslag er publisert på lærerressursen sommeren 2021. Der det ligger undervisningsopplegg fra før, er det nye stoffet plassert øverst. Det er lagt ut et nytt forslag til årsplan for KK3 i lærerressursen, så nå er det to å velge mellom eller bli inspirert av. 

Et par ligger i grønt gress. Vi ser bare beina deres. Sara Johannessen/NTB Scanpix